Η ομάδα μας

Τον Σεπτέμβριο του 2021, προσκληθήκαμε να σπουδάσουμε στα κεντρικά γραφεία της Alibaba στο Hangzhou. Η έξοδος για να μελετήσουμε περισσότερο θα βοηθήσει στην ανάπτυξη της σκέψης της ομάδας και στη βελτίωση των ικανοτήτων μας

Τον Σεπτέμβριο του 2021, προσκληθήκαμε να σπουδάσουμε στα κεντρικά γραφεία της Alibaba στο Hangzhou. Η έξοδος για να μελετήσουμε περισσότερο θα βοηθήσει στην ανάπτυξη της σκέψης της ομάδας και στη βελτίωση των ικανοτήτων μας